Kredit innebär att du som privatperson får tillgång till en viss summa pengar vanligen via en bank, finansbolag eller kreditmarknadsbolag under en viss tid. Hur återbetalningen av den kredit du utnyttjar går till kan variera. Exempel kan vara att du ska betala tillbaka den kredit du utnyttjat i sin helhet månaden efter eller att du kan delbetala din utnyttjade kredit genom att lägga upp en betalplan. Många gånger tillkommer det någon form av avgifter eller ränta när du utnyttjar en kredit.