Ränta är bättre än avgifter

När du lånar pengar betalar du oftast ränta. Det är också vanligt att du betalar olika typer av avgifter. Exempel på vanliga avgifter är uppläggningsavgift, aviavgift, administrationsavgift. En grundläggande skillnad mellan avgifter och ränta är att räntan är avdragsgill mot din skatt, vilket innebär att du som betalt ränta inte behöver betala lika mycket skatt.

Upp till 30% av den ränta du betalt under ett år är avdragsgill mot den skatt du betalar för t.ex. din inkomst. Uppläggningsavgifter och andra avgifter är inte avdragsgilla. Därför är det oftast smartare att ta ett lån där du endast betalar ränta. Vi informerar Skatteverket varje år hur mycket ränta du har betalt och Skatteverket drar sedan av detta automatiskt mot din skatt.

Nedan finner du information kring vanliga avgifter och begrepp kopplat till låna pengar:

Uppläggningsavgift

En initial kostnad som många låneaktörer tar ut för att lägga upp ditt lån i deras system, betala ut pengar och för övrig administration. Kostnaden kan variera men vanligt är att den är mellan 300 – 700 kr.

Aviavgift

En avgift som många låneaktörer tar ut varje månad för täcka kostnader och övrig administration som de har för att skicka ut en räkning till dig. Kostnaden kan variera men vanligt är att den är mellan 9 – 45 kr per månad.

Administrationsavgift

Nästan samma som aviavgift med skillnaden att begreppet är annorlunda och då med motiveringen att du kan bli debiterad denna kostnad även om du inte får en räkning skickad till dig. Låneaktörer som tar ut denna avgift gör det för att täcka in kostnader som din räkning, kundtjänst och övrig administration. Kostnaden kan variera men vanligt är att den är mellan 15 – 45 kr varje månad.

Effektiv ränta

En annan vanlig fråga och information du får kring ditt lån är effektiv ränta. Men vad betyder effektiv ränta egentligen och vad är skillnaden mellan effektiv ränta och den vanliga årsräntan? Till att börja med så är den vanliga årsräntan den faktiska ränta du betalar för din skuld. Den effektiva räntan är ett mått som anges för att du ska kunna jämföra ett lån med ett annat och den tar hänsyn till både den vanliga årsräntan och alla de avgifter som ingår i ditt lån. Därför kan det många gånger vara bra att titta på den effektiva räntan. Ibland kan ett lån som t.ex. endast tar 6% i årsränta se förmånligt ut men det är då lätt att glömma eventuella uppläggningsavgifter och aviavgifter som kan mer än dubbla den effektiva räntan och vad du då faktiskt betalar för ditt lån.

Uträkningen av den effektiva räntan är relativt komplicerad och konsumentverket har bestämt en formel för en ekvation som ska användas. Tyvärr fungerar inte alltid effektiv ränta som jämförelsemått då alla aktörer ofta jämför med olika belopp och återbetalningstider. Viktigt att vara observant så att du jämför den effektiva räntan på samma lånebelopp och återbetalningstid, annars går det inte att jämföra rättvist. En uppläggningsavgift på 500 kr blir ju dyrare rent procentuellt för ett lån på 10 000 kr jämfört med ett lån på 100 000 kr.

Effektiv ränta

Det är alltid billigare att spara än att låna men många gånger är ett lån också en lösning på ett problem, en önskan eller en dröm som du är villig att betala lite mer för. Det kan t.ex. handla om att du precis flyttat till en ny lägenhet och behöver en ny soffa. Har du då inga pengar sparade till denna soffa kan det ta lång tid innan du har sparat ihop pengarna till att köpa soffan. Därför måste du alltid ställa dig frågan; Hur mycket är värdet av att kunna köpa soffan idag eller vara utan soffa i t.ex. 12 månader?

I många situationer kan något oförutsägbart ske. Du måste kanske snabbt kunna reparera något som gått sönder eller ersätta med en ny produkt. Då kan många gånger räddningen vara att kunna låna pengar. Självklart är ett långsiktigt buffertsparande också en mycket bra lösning på en oförutsägbar situation, men vi är alla olika och har olika förutsättningar genom livet.

Om du ska spara pengar kan du absolut tjäna pengar på att undersöka vad de olika bankerna ger för sparränta. Ofta ger de lite mindre nischaktörerna bättre villkor än de stora bankerna. Innan du sätter in dina pengar hos någon aktör på marknaden, kontrollera noga så att de omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det innebär nämligen att om banken där du sparar pengar går i konkurs så ersätter staten dig för dina förlorade sparpengar upp till 100 000 Euro (ca 1 miljon kr).