Exempelränta 8,3% (från 5,8%), 475 kr uppläggningsavgift, 20 kr i administrationsavgift och 60 mån återbetalningstid. Räntan sätts individuellt och kan därmed blir lägre eller högre. Effektiv ränta vid ett lån på 80 000 kr, 20 kr i adm.avgift, 8,3% rörlig ränta och 60 mån återbetalning är 9,46%. Varje inbetalning blir då 1 664 kr och totalkostnaden blir 99 840 kr.

Jag önskar teckna låneskydd (skyddar vid arbetslöshet och sjukdom)

Jag som huvudlåntagare intygar att jag är fullt arbetsför, frisk och vid god hälsa och jag känner inte till förestående arbetslöshet eller arbetsoförmåga. Jag arbetar minst 17 timmar i veckan, som tillsvidareanställd eller egen företagare med F-skattsedel. Jag bor i Sverige och är 20-64 år. Villkor låneskydd.

Vad är ditt syfte med lånet?

Personuppgifter

Anställningsform

Månadsinkomst (före skatt)

Antal barn att försörja (<21 år)

0
+

Boendeform

Andra lån

Medsökande